Web Design follow your Demand - ApolloTech Web design

13/07/2024

Web Design on your Demand - ApolloTech Web design

Nhu cau thiet ke web theo yeu cau ngay nay


Thiet ke website theo yeu cau la mot trong nhung giai phap thiet ke website ho tro kinh doanh truc tuyen duoc nhieu doanh nghiep lua chon nhat hien nay. Song song voi do se co hang tram, hang nghin website ra doi hang ngay voi du cac loai hinh tu website gia re den website cao cap. De website cua ban khong bi lot thom, chim nghim giua muon van nhung website thuoc cung linh vuc kinh doanh va co noi dung trinh bay tua nhu nhau thi thiet ke website theo yeu cau voi su doc dao, tuoi moi va pha cach ca ve giao dien lan tinh nang la tat yeu! Thiet ke website theo yeu cau giup nang cao loi the canh tranh so voi cac doi thu, dong thoi giup tao an tuong sau sac voi khach hang, yeu to then chot doi voi cac cua hang, doanh nghiep.


Dich vu thiet ke website theo yeu cau la giai phap xay dung website dua tren y tuong cua khach hang va su tu van chuyen nghiep tu Apollo Technology Solution, cong ty se giup ban trien khai thanh cong du an thiet ke web theo yeu cau va mong muon cua doanh nghiep. Voi doi ngu co ky thuat chuyen nghiep va giau kinh nghiem, chung toi se thiet ke website cua ban mot cach ti mi voi giao dien bat mat, hinh anh, mau sac song dong, sac net den tung chi tiet khien website cua ban duoc hoan thien tren ca mong doi.

Thiet ke web theo nhu cau uy tin


Thiet ke web theo yeu cau - Thiet ke tao nen su khac biet


Moi doanh nghiep hay ca nhan deu co dinh huong va mau sac cung nhu ca tinh khac nhau ➜ Doi hoi duoc thiet ke website theo yeu cau - thiet ke mot trang web rieng biet, chuyen nghiep, tien ich va sang tao, de dang dinh hinh va dinh vi thuong hieu, cai dac trung cua doanh nghiep trong mat khach hang.


?. Lam the nao de tao su khac biet trong thiet ke website? 


● Tham khao ki thong tin ve doanh nghiep.


● Tao su khac biet, pha cach o giao dien.


● Chu y den thong diep chinh cua website.


● Noi dung tuoi moi, doc dao.


thiet ke web apollotech

?. Ve co ban, mot website duoc thiet ke theo yeu cau se mang den cho doanh nghiep nhieu nhung dac diem nhu:


     ▶ Uu diem:


● So huu giao dien chin chu, an tuong, bat kip xu huong hien hanh va doc quyen theo nganh nghe kinh doanh, van hoa doanh nghiep ➜ Tang su chuyen nghiep cua don vi trong mat khach hang.


● Day du cac tinh nang phuc vu cho qua trinh quan tri, kinh doanh.


● Cau truc, chuc nang cua website duoc lap trinh rieng theo nhu cau thuc te cua doanh nghiep ➜ mang theo dau an dac trung cua thuong hieu.


● He thong quan tri don gian, de thao tac ma khong can phai am hieu nhieu ve ky thuat lap trinh.


● De dang phat trien, nang cap va tich hop them tinh nang moi khi co nhu cau.


● Dam bao do bao mat cao tuyet doi.


     ▶ Nhuoc diem:


Thiet ke website theo yeu cau chac chan phai ton chi phi cao hon website mau cho san.


● Thoi gian trong qua trinh tao dung mot trang web cung dai hon nhung se nhan duoc thanh qua xung dang cho nhung ai biet dau tu.      


?. Ben canh do, de mang hoat dong kinh doanh truc tuyen thanh cong thi mot website dep khong thoi van chua du ma website can phai duoc chuan SEO - SEO dong vai tro quan trong nhu mot don bay thuc day nen su thanh cong cua bat ki website nao:


● Website cho phep Google va cac cong cu tim kiem index.


● Title va description o trang ket qua tim kiem Google.


● Toi uu toc do load trang.


● Giao dien than thien, tuong thich voi nhieu thiet bi (laptop, PC, mobile, tablet,…) theo cong nghe Responsive.


● Toi uu SEO on-page (khung dieu chinh URL, the tieu de, the mo ta, the ALT, the heading, hinh anh,...).


➜ Luong truy cap tang deu va on dinh.


➜ Tang them co hoi tiep can khach hang ➔ Tang doanh thu ben vung; kiem soat chien luoc kinh doanh hieu qua.


➜ Kha nang phan loai khach hang cao. Nham dung cac khach hang tiem nang, co san nhu cau.


➜ Gia tang nhan dien thuong hieu; khang dinh tinh chinh thong va vi the thuong hieu ➔ Mo rong thi truong nhanh chong.


Qui trinh thiet ke web theo yeu cau


?Chung toi tiep nhan yeu cau cua khach hang.


?. Chung toi phan tich yeu cau, dong thoi tu van chinh sua mot so yeu cau sao cho phu hop nhat ca 02 ben ve mat thoi gian, chi phi.


?. Chung toi tien hanh thiet ke website dua tren cac yeu cau do.


?. Chung toi gui demo cho khach hang xem, tu do co su dieu chinh phu hop theo yeu cau khach hang, thong nhat y tuong truoc khi chuyen sang buoc 05.


?. Chung toi tien hanh lap trinh Front End, Back End.


?. Chung toi chay thu nghiem,gui demo cho khach hang xem, va chinh sua lan sau cung.


?. Chung toi ban giao san pham cho khach hang.


Cac dich vu thiet ke web chuyen nghiep, chuan seo khac tai ApolloTech:

  1. ApolloTech best seo web design
  2. Thiet ke web xay dung - ApolloTech Construction web design
  3. Design a teaching online web ApolloTech E-learning


Cong ty thiet ke website ApolloTech tu tin dam nhiem tot moi yeu cau thiet ke website cua khach hang ca nhan va doanh nghiep. Gui ngay yeu cau thiet ke website cho ApolloTech tai day.

Tags:

Share on