WEBSITE CHUAN SEO – SAN SANG QUAY LAI CUOC CHIEN SAU MUA DICH

  • Trong thoi diem kho khan do dich benh, da so cac doanh nghiep deu muon giam tai chi phi dau tu, marketing, thu hep hoat dong ban hang, tham chi la tam ngung kinh doanh.

  • Ngay tai thoi diem tat ca cac doanh nghiep, doi thu deu nghi ngoi, duong suc, cho doi het dich moi bat dau khoi dong cong viec kinh doanh. Day la co hoi vang vuon len vi tri dan dau thi truong kinh doanh cho nhung ai biet nam bat thoi co.

  • Website chuan SEO la vu khi sac ben, manh me ma bat ky doanh nghiep nao cung can co de phat trien kinh doanh.


  • Dung de noi lo so kinh doanh khong hieu qua vi dich benh lam danh mat di co hoi dan dau thi truong kinh doanh cua ban.

Dang ky nhan tu van ngay

SEO WEBSITE GAN LIEN VOI CHIEN LUOC XAY DUNG THUONG HIEU

  • Doi voi mot website kinh doanh, organic search la phan quan trong trong pheu khach hang. Da so nguoi dung deu tim kiem thong tin tren Google it nhat mot lan truoc khi quyet dinh mua hang.

  • Neu website co do tin cay va duoc danh gia tot tu Google, tu khoa se hien thi o nhung vi tri cao tren trang ket qua tim kiem SERPs. Dieu nay dem lai loi ich rat lon cho thuong hieu cua ban

  • Neu SEO Website chi la van de len hang tu khoa, danh lua cong cu tim kiem thi chung ta da vo hinh chung “danh lua” ca chinh minh vi tu khoa len Top ma khong ban duoc hang, dan den su phat trien lui cua cong ty.


DICH VU SEO WEBSITE CUA CHUNG TOI

Tang tim kiem tu nhien

Nghien cuu tu khoa

Toi uu Website voi Google Engine

Phan tich doi thu canh tranh

Audit Website

Xay dung lien ket chat luong

LOI ICH CUA VIEC SEO WEBSITE

Toi uu ROI

Uu diem noi bat cua SEO Website la giup toi uu ROI (Return On Investment – ty le loi nhuan thu duoc so voi chi phi dau tu). SEO giup thu hut luong lon khach hang muc tieu co quan tam truc tiep den san pham, dich vu cua cong ty. 

Tiet kiem chi phi

SEO Website la hinh thuc Marketing dua tren sang tao noi dung hap dan, loi keo quan tam cua khach hang. Doanh thu tu quang cao bang Google Adwords va SEO tuong dong voi nhau nhung SEO co chi phi thap hon.

Cai thien trai nghiem Khach hang

Trong qua trinh toi uu SEO Marketing, cac doanh nghiep khong ngung cai thien cau truc cac trang web. Ho lam moi noi dung cua minh, nham mang den cho khach hang nhung trai nghiem tot nhat.

Phan tich khach hang 

SEO co tac dung quan trong trong viec ho tro doanh nghiep tien hanh phan tich khach hang. Tu do, giup doanh nghiep tim kiem doi tuong chan dung khach hang tiem nang cua minh. Lua chon cac phuong phap marketing hieu qua de thu hut toi da su quan tam cua khach hang.

Tao uy tin cho doanh nghiep 

Neu thu hang tim kiem o vi tri cao cao, cang nhieu khach hang biet den va tin tuong doanh nghiep hon. Dieu nay cung ham y doanh nghiep cua ban hoat dong lau nam va la website dang tin cay. Tu do, mang lai uy tin cho doanh nghiep tren thi truong.

Phat trien thuong hieu

Khi xuat hien tren top dau cua cac cong cu tim kiem. Nhan dien thuong hieu cua doanh nghiep cung se dat duoc hieu qua trong thay. Dieu nay se gop phan giup thuong hieu cua doanh nghiep ngay cang phat trien va mo rong hon.

CHUNG TOI LAM SEO NHU THE NAO?

Phuong phap SEO tong the doc quyen giup tu khoa len TOP ben vung va khong tut hang khi ban giao he thong.

Kiem tra / Phan tich tu khoa va nhu cau nao cua khach dang tang / giam

Day la bi quyet tang doanh so. Dieu nay rat quan trong, se giup quy khach tim duoc dung noi va xuat hien dung cho ma khach hang dang muon tim. Chu dung chu quan xuat hien o nhung noi ton tien ma khach lai khong co nhu cau cao.

Xay dung he thong Website Ve tinh gom cac website giao dien dep

Xay dung cac website ve tinh theo tung linh vuc cua Website chinh. Website ve tinh bao gom hosting + ten mien + cai dat san web giao dien dep mien phi. Mien phi 1 nam hosting bang thong tot.

Phan tich va Toi uu website chinh theo tieu chuan Google dua ra

Can phai Audit Website truoc khi tien hanh SEO. Viec Audit website toan dien se giup kiem tra tat ca cac van de nhu Onpage va Offpage de cai thien thu hang va lap chi muc website.

Viet bai chuan SEO cho cac tu khoa da kiem tra, phan tich o buoc 1

Viet 100 bai viet chuan SEO, moi bai viet hon 1.000 chu va 02 anh. Noi dung bai viet cuc chat va huu ich cho nguoi dung. Dieu nay giup giu chan duoc nguoi dung va tang tuong tac mang xa hoi.

Dang bai viet CHUAN SEO cho website chinh va cac website ve tinh

Dang bai viet va toi uu bai viet theo chuan SEO doc dao cua chung toi de nhanh len Google. Dong thoi chia se bai viet len mang xa hoi, chay quang cao bai viet de tang luong tuong tac voi nguoi dung.

Theo doi / Phan tich / Bao cao thu hang tu khoa, suc khoe Website

Bao cao thuong xuyen hien trang website, vi tri tu khoa. Theo doi cac thong bao cua Google moi khi ho cap nhat thuat toan hoac cai tien noi dung de tang suc hut doi voi nguoi dung.

Quy trinh bao gia website

Tiep nhan thong tin

Nghien cuu SEO, Phan tich SEO 

Xay dung chien luoc SEO 

Lap ke hoach SEO va bao gia SEO 

BAO GIA NGHIEN CUU / PHAN TICH SEO WEBSITE

CONG VIEC PHAN TICHCHI PHI
1. Nghien cuu san pham, dich vu, hanh vi khach hang.500.000d
2. Lap bang nghien cuu bo tu khoa can SEO Website cho doanh nghiep.500.000d
3. Nghien cuu cach toi uu Onpage cho Website voi hon 100 tieu chi danh gia.500.000d
4. Lap bang phan tich cac website cua 10 doi thu canh tranh Top dau1.000.000d
5. Tu van chien luoc SEO phu hop.500.000d
6. Ke hoach SEO theo khoi luong cong viec (noi dung, lien ket, luong truy cap…)1.000.000d

DANG KY NHAN NGAY KHUYEN MAI GOI NGHIEN CUU SEO TRI GIA 4.000.000 VND

LIEN HE CHUYEN GIA SEO WEBSITE

Ban can tu van them ve cac dich vu SEO Website? Hay lien he ngay chuyen vien tu van cua chung toi.

CAU HOI THUONG GAP VE SEO WEBSITE

Tai sao SEO lai quan trong voi website? 

SitemapXML la gi ?

Google Analytics la gi? 

Backlink anh huong nhu the nao den thu hang website? 

Thoi gian SEO Website la bao lau? 

Tu khoa LSI la gi?

Google theo doi va phan tich website nhu the nao?

URL than thien voi SEO la gi? Friendly URL la gi?

Chien luoc SEO tot nhat cho website la gi?

SEO mu den la gi? SEO mu trang la gi?

Dich vu SEO gia re co tot de lua chon khong? 

Cac cong viec cua SEO la gi?Apollo Technology Solution - Dich vu Apollo Viet Nam - AVNS Co.,Ltd
Website design- Seo website on top Google Search and Google Map - App Development - Grow your business faster and never never cancel
ApolloTech - Choose us choose future
Director: 0934.309.338 - mr. Buu *** Chief Executive Officer: (+84)937443644 mr. Dung