Dich vu Seo google Maps - ApolloTech

SEO GOOGLE MAPS - ApolloTech

 • Ngay nay Google Maps khong con qua xa la gi voi nguoi dung nua, khi nguoi dung muon di dau hoac muon tim mua san pham dich vu gan nha minh thi xu huong nguoi dung se tim tren Google Maps va chon nhung dia diem gan nhat.

  .

 • Dich vu SEO Google Maps hay con duoc goi la SEO Local la hinh thuc SEO giup dua dia diem cong ty (doanh nghiep) cua ban len Google Maps.

 • Voi dich vu SEO Google Maps nay khi khach hang tim den cong ty ban tren Google Search hoac Google Maps thi deu xuat hien doanh nghiep cua ban.

Dang ky nhan tu van ngay

GOOGLE MAPS LA TRONG TAM PHAT TRIEN CUA GOOGLE

O lan cap nhat nay, Google cung da ra soat va xoa nhung dia diem Google Maps khong co that hoac kem chat luong. Ngoai ra Google con danh uu ai them cho Google Maps khi bo xung mot doi Support Viet Nam nham dam bao chat luong cua Maps Viet Nam.

Google da co rat nhieu cap nhat dang ke trong phan Google Maps, nhung tinh nang moi duoc cap nhat nham ho tro doanh nghiep tot hon trong viec toi uu dia diem kinh doanh cua minh.

Nhung cap nhat moi giup nguoi dung thuan tien hon trong viec tim kiem, nhung ket qua tra ve la nhung thong tin huu ich voi nguoi dung.

LOI ICH CUA VIEC
SEO GOOGLE MAPS

Dang ky nhan tu van ngay

Maps cua Google hien thi ra ngay truoc giao dien nguoi dung nhung thong tin ma ho thay can thiet nhat nhu trang web, so phone, dia chi,… ma khong can phai them bat ki mot thao tac nao.
SEO Local nhu la xu huong o thoi diem hien tai vi ket qua cua Map chiem mot dien tich kha lon tren giao dien ket qua tim kiem Google, dieu nay se tao su chu y ngay lap tuc cho nguoi dung khi truy van den.
Kha nang nguoi dung tuong tac se cao hon rat nhieu: nguoi dung muon goi thi co the tuong tac ngay.
Thuong hieu cua ban cung se gia tang nhanh chong hon tren Online keo theo su tin tuong tu phia nguoi dung.

DIA DIEM CUA BAN SE HIEN THI NHU THE NAO KHI TIM KIEM?

Ngoai cac thong tin co ban cua doanh nghiep, Google Maps con hien thi danh sach san pham, danh sach tin tuc, danh sach danh gia, cac cau hoi dap cua nguoi dung va cau tra loi tu doanh nghiep va rat nhieu thong tin huu ich khac giup ban tiep can khach hang.

Dang ky nhan tu van ngay

Thong tin cong ty bao gom: Ten cong ty, website, chi duong, dia chi, thu hang, cac danh gia…

Gioi thieu dia diem mo ta nhung gi noi bat, dac trung nhat cua cong ty, dia diem cua ban.

Danh sach san pham hien thi danh sach san pham dang cuon.

Danh sach tin tuc the hien tin tuc duoc chia se tu website.

TAI SAO NEN SU DUNG DICH VU SEO GOOGLE MAPS?

Khi chung toi mo ra dich vu SEO Google Maps da nghien cuu den nhu cau tim kiem cua nguoi dung tren Google Maps. Tu nhung nghien cuu do chung toi da tim cach toi uu va dua Doanh nghiep cua chung toi cung nhu khach hang dang dung dich vu SEO cua chung toi len top cao tren Google Maps.

Khi chon dich vu SEO Google Maps ban se khong can phai lo vi ty le thanh cong cua chung toi dat 100% neu ban cung cap day du va kip thoi cac thong tin.

TANG KHA NANG NHAN BIET THUONG HIEU

De dang xuat hien o TOP 3 doanh nghiep uy tin khi truy van tu khoa lien quan den san pham, dich vu cua doanh nghiep.

TIEP CAN DUOC NHIEU KHACH HANG TIM NANG

Luong khach hang tai dia phuong lien he voi doanh nghiep qua email, dien thoai tang nhanh ro ret vi doanh nghiep o gan khu vuc cua ho, tang kha nang chot sale.

TAO SU THUAN LOI CHO KHACH HANG KHI TIM KIEM

Thong tin tren Google Maps (hinh anh, dien thoai, trang web, dia chi,…) se hien thi truoc mat khach hang giup khach hang co duoc thong tin nhanh chong , tang kha nang chuyen doi.

HO TRO TOT TRONG QUA TRINH SEO WEBSITE

Tang do phu cho Website va thuong hieu san pham doanh nghiep. Giup cho website cua ban duoc Google Bot index nhanh hon.

LIEN HE CHUYEN GIA SEO WEBSITE

Ban can tu van them ve cac dich vu SEO Website? Hay lien he ngay chuyen vien tu van cua chung toi.

BANG GIA SEO GOOGLE MAPS


GOI TAO GOOGLE MAPS

4.000.000 VND/lan
 •  Tao ban do
 •  Xac minh Google Maps / dia diem
 • Cap nhat thong tin doanh nghiep
 • Cap nhat dia chi
 • Cap nhat danh muc
 • Cap nhat dien thoai
 • Cap nhat dia chi website
 • Cap nhat gio hoat dong
 •  Dang dich vu